Ледогенератор NOCK NSH 400

Автоматичен ледогенератор за производство на люспест лед

 • Автоматичен ледогенератор за производство на люспест лед
 • Необходимата вода се впръсква директно от водоснабдителната мрежа
 • Затворен процес на охлаждане
 • Вграден хладилен агрегат
 • Максимален капацитет до 400 кг за денонощие
 • Дебелина на леда 2-3 мм
 • Температура на леда -8 оС
 • Отговаря на всички хигиенни норми и съвременни технически изисквания

   

 • Работно напрежение: 400 V, 50 Hz
 • Номинална мощност: 1,5 kW
 • Околна работна температура: от +5 оС до 25 оС
 • Охлаждащ агент: R449A
 • Размер на изпрителя: 750х1000х800 мм
 • Тегло: 170 кг