Политика за поверителност

Уеб сайт inovatec.bg се притежава и управлява от Иноватек ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 200983990, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8008, ул. Транспортна №37.

Иноватек не изисква от Вас регистрация или предоставяне на лични данни при разглеждане и осъществяване на достъп до информацията в този уеб сайт.

При използване на сайта и по-конкретно при изпращане на запитване за продукт или услуга е възможно да изискаме от Вас някои лични данни, като например Вашите имена, e-mail адрес или телефонен номер. Предоставените от Вас данни служат само и единствено за връзка на служителите на Иноватек с Вас с цел предоставяне на поисканата информация/услуга.

Иноватек обработва събраните лични данни само за целите, за които те са предоставени. При обработката на лични данни Иноватек взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба или разкриване. Иноватек не предоставя събраните лични данни на трети страни. 

Уеб сайт inovatec.bg използва „бисквитки“ тип Google Analytics с цел подобряване на неговата функционалност и ползваното съдържание. При този процес не се събират лични данни.  Информацията за използването на този сайт, придобита посредством Google Analytics се съхранява на сървъра на Google. Може да се запознаете с Декларацията за поверителност на Google или да изключите събирането на данни от Google Analytics от Вашия браузър.

В случай че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата политика за поверителност, моля изпратете запитването си на следния адрес: inovatec@sidorenko.net.