За нас

Кои сме ние

Иноватек ЕООД е дъщерна компания от групата на Сидоренко Холдинг АД, с централен офис в гр. Бургас. Компанията е утвърден доставчик на качествено оборудване и консумативи за хранителната индустрия и в частност месопреработката в България. Наши клиенти са малки, средни и големи месопреработватели, предприятия от млечната, рибната, сладкарската промишленост, зеленчукопреработката.

Какво предлагаме

Екипът на Иноватек има над 28 годишен опит в монтажа и  поддръжката на машини на територията на цялата страна, и стотици успешно реализирани проекти. Предлагаме професионални решения, отчитайки спецификите на всеки конкретен бизнес.

Нашите партньори

Иноватек си партнира с множество признати европейски производители на оборудване за хранителната индустрия. Качеството на предлаганото оборудване и консумативи е изключително високо и подкрепено с гаранция и надежден сервиз.

Нашите клиенти

Компанията инвестира непрекъснато в обучението и повишаването на квалификацията на своите служители. Търговските и сервизните специалисти на компанията са базирани в три централни града на страната – София, Пловдив и Бургас, за да бъдат максимално близко до клиента.

Вниманието и грижата за клиента е основен приоритет. Винаги сме на разположение на своите настоящи и потенциални клиенти – за запитвания и консултации, изготвяне на оферти, демонстрации и тестове, диагностика, техническо обслужване, планирани или аварийни ремонти.

Къде да ни намерите

Бургас 8008, ул. Транспортна 37, тел. 056 874033

 

ИНОВАТЕК ЕООД сключи договор BG16RFOP002-2.077-0226-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Сподели