Газ анализатори и газ смесители

Газ анализатори за тестване съдържанието на O2/CO2 в опаковки, в съответствие с изискванията на HACCP. Избор на модели: мобилни, настолни, за вграждане в линии. Лесно калибриране и дълъг живот на датчика.