Камери за варене и опушване

Универсални камери за производство на варено-пушени продукти, осигуряващи напълно автоматична термообработка и опушване. Нагряване с електричество, газ или пара, както и комбинирано нагряване. Автоматичен димогенератор, работещ с дървени стърготини. Брой на количките от 1 до 10, разположени в един или два реда.