Сервиз

Може да разчитате на нас!

Иноватек предлага пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на доставеното оборудване.

Екипът:

Фирмата разполага със сервизни екипи в София, Пловдив и Бургас. Нашите сервизни специалисти са квалифицирани и подходящо обучени, и притежават дългогодишен опит в поддръжката на машини и оборудване за хранителната индустрия.

Услугите:

Нашите сервизни услуги включват:

  • диагностика и отстраняване на технически повреди
  • периодична профилактика и обслужване на машини и вакуум помпи
  • тестове, настройки и демонстрации
  • доставка на резервни части и консумативи

За връзка с нашия сервиз:

service@sidorenko.net

тел. (056)874033